Konaklama

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Teknopark Misafirhanesi’nde Öğretim Üyelerine ve Öğrencilere yönelik odalar bulunmaktadır.

Ayrıca öğrencilere yönelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampusu içerisindeki Yurtkur’a bağlı yurtlarda konaklama imkânı olacaktır.